Anti-Spam Policy

Ägaren till denna webbplats tillåter inte eller tillåter andra att använda sina tjänster för att samla, sammanställa eller skaffa sig någon information om sina kunder eller abonnenter, inklusive men inte begränsat till abonnentens e-postadresser. Ägaren till denna webbplats tillåter inte eller tillåter något försök att använda sina tjänster på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon aspekt av någon av tjänsterna, eller som skulle kunna störa någon annan parts användning och njutning av någon av de ägarservice.

Om ägaren till denna webbplats anser att obehörig eller otillbörlig användning görs av någon tjänst, kan den utan föregående meddelande vidta åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive blockering av meddelanden från en viss internetdomän, postserver eller IP-adress. Ägaren till denna webbplats kan omedelbart säga upp ett konto på någon tjänst som den bestämmer, efter eget gottfinnande, sänder eller på annat sätt är kopplad till något e-postmeddelande som bryter mot denna policy.