Ergonomiska kontorsstolar på arbetsplatsen är mycket viktigare än du tror

Att se till att dina anställda mår bra och inte blir långtidssjukskrivna kan lösas genom att begränsa stillasittandet, menar Ergodesign ett företag som fokuserar på ergonomiska hjälpmedel i Stockholm. Stillasittande minskar produktiviteten och på lång sikt blir det en kostnad för företagen. Hur kan man…

Read more »