I smidesverkstaden förädlas metallen glas vid 1300 grader celsius

Smide är en process som används för att omvandla smälta metaller till olika produkter som krävs av människor för att utföra dagliga uppgifter. Denna process är viktig för olika tillverkningsindustrier som bygg, metallurgi, bilindustri och flygindustrin. Det finns många olika smörjmedel som används för att…

Read more »