Ergonomiska kontorsstolar på arbetsplatsen är mycket viktigare än du tror

Att se till att dina anställda mår bra och inte blir långtidssjukskrivna kan lösas genom att begränsa stillasittandet, menar Ergonomiföretaget, ett företag som fokuserar på ergonomiska hjälpmedel i Stockholm. Stillasittande minskar produktiviteten och på lång sikt blir det en kostnad för företagen. Hur kan man då undvika att detta leder till en kostnad och istället öka produktiviteten och förbättra arbetssituationen på samma gång? I den här artikeln kommer vi att diskutera frågan om ergonomi på arbetsplatsen och anledningar till att investera i ergonomiska produkter för dina anställda.

Ergonomi på arbetsplatsen är viktigare än många tror

Det har validerats genom mer än några studier att ergonomi har en stor inverkan på arbetstagarens produktivitet och företagets universella ekonomiska resultat. Hur kommer det sig kanske du frågar dig? Tja, det är en sluten cirkel: När dina anställda mår bra och bekväma på sin arbetsplats, är de mer produktiva och kan koncentrera sig mer på att göra sitt jobb rätt. Faktum är att de stora företagen tar med ergonomi i sin HR budget nu för tiden, vilket inte är någon överraskning när du lär dig mer om fördelarna med en ergonomisk arbetsplats.

Fem beprövade fördelar med en ergonomianpassad arbetsplats

Både organisationer och personal får förbättrad arbetsplatsergonomi. Värdet i att ha friska och glada individer som arbetskamrater är tydliga. Företag som tar hand om arbetstagarnas välbefinnande kommer från lägre nivåer av frånvaro, färre långtidssjukskrivna, lägre rekryteringsavgifter och minskad personalomsättning. Anställda går från en vanlig hälsa till en ökad fördelaktig känsla tack vare den nya ergnoomiska miljön de arbetar i.

Ergonomiskt tänk kan sänka dina personalkostnader

Genom att investera i ergonomisk planering på arbetsplatsen begränsar du ergonomiska riskelement som MSD. MSDs är störst skelettutslag som uppstår på grund av rörelseåterhämtning eller dåligt läge. Om du sätter upp bra ergonomi på arbetsstationen, minskar dessa riskelement betydligt. Cirka en tredjedel av anställningsbidrag kompenseras till fall av MSD. Detta belopp minska med en ergonomisk stol på arbetsplatsen.

Bra ergonomi ger extra hög kapacitet på arbetsplatsen

Den tillfredsställande ergonomiska förklaringen ökar ofta kapaciteten. Genom att konspirera en aktivitet för att möjliggöra rätt hållning, blir mycket mindre ansträngning, mindre handling och högre arbetsförmåga. Bland annat gör det den bärbara datorn extra kapabel till att användas om den är ergnomiskt anpassad med ett stöd som höjer upp den något.

Anställda blir inspirerade att jobba hårdare när de vet att företaget investerar i deras hälsa

Låg ergonomi leder till slitna medarbetare och dess förmåga att prestera sjunker utan tvekan och de kan börja göra misstag som att utelämna en viktig detalj eller förbise ett viktigt namn hos en klient. När anställningen nu är mer miljömässigt krävande för arbetaren, kan de nu inte fungera som de hade utbildats. Det trevliga sättet att bevara din personal i toppform är att göra investeringar i kontors ergonomi. Rätt arbetsplats ergonomi kommer att behålla absolut alla i pinnacle arbetsform.

Bra ergonomi ökar medarbetarens engagemang

Några av de vanligaste problemen hos arbetarna är praktiskt taget trötthet och stelhet under arbetsdagen, vilket betyder att många människor ofta tenderar att visa frånvaro och omsättning, vilket negativt påverkar deras prestanda. Denna brist på arbetstagarinflytande kan röjas när personal ser att du investerar i deras komfort. Dessutom lägger du till intresset i att använda nya ergonomiska möbler, vilket definitivt kommer att resultera i ett engagemang hos de anställda.

Ergonomifokus på arbetsplatsen sänder signaler om företagsets hälsokultur

 Ett fokus på ergonomi visar ditt företags engagemang för skydd och fitness som grundkostnad. Vad man kan få ut utav de fyra exemplen ovan är att ergonomi är en viktig aspekt för ditt företag. Att ha inredningselement som toppjusterbart skrivbord, ergonomiska stolar och skrivbordsdelar som tangentbord, mus och ljusterbara lampor sänder en tydlig signal om ett starkt hälsotänk hos ditt företag. När du visar att du bryr dig om de anställdas hälsa kommer du att börja se en högre prestanda hos dina arbetare.