I smidesverkstaden förädlas metallen glas vid 1300 grader celsius

Smide är en process som används för att omvandla smälta metaller till olika produkter som krävs av människor för att utföra dagliga uppgifter. Denna process är viktig för olika tillverkningsindustrier som bygg, metallurgi, bilindustri och flygindustrin. Det finns många olika smörjmedel som används för att genomföra denna smidesprocess effektivt, men de flesta av dessa smörjmedel inom smide är lämpliga för att utföra kall och varm smältning. Detta beror på att molekylerna vid höga temperaturer bryter upp dessa smörjmedel och substanserna ändrar sin verkliga form vilket kan leda till skadliga kemiska reaktioner. Så, för att genomföra denna process effektivt, används glas oljor för smidesprocesser alltmer.

Glas – det mest förekommande smörjmedlet vid smidestekniker inom flygindustrin

Bortsett från detta används det också i stor utsträckning för att genomföra denna process i maskinbyggnad och metallurgi. Användning av glas som smörjmedel underlättar olika processer som pressning, hett stämpling och smidning av eldfasta och anti-korrosiva metaller. Den används också för att forma legeringar av oxiderade metaller som titan, magnesium, rostfritt stål, nickel och volfram. Du kan också läsa mer om det här på Amazon. Denna smidesprocess för behandling av legeringar görs vid mycket höga temperaturer vilket leder till bildning av ämnen med en pålagd effekt av tryck eller belastning. Denna process blir metall eller legering tät, och delas ner i olika delar. Under denna situation fungerar glasskikt smörjmedel som separatorer som skiljer dessa metaller från olika dåliga medel som finns i dem. En flytande glasbeläggning bildas över metallen medan fasta glaskristaller avsätts över föroreningarna. Olika slags glas smörjmedel används vid denna metod eftersom olika metaller kräver olika värmehärdbara glas. Det vanligaste glaset som används är eldfast glas, strängsprutglas och isolerande glas. Bland dem är isoleringsglas det minst vanliga och extruderingsglaset är den mest använda formen. Temperaturen som används för denna process är initialt inställd till 1300 grader Celsius, men sänks sedan vid 750 grader Celsius. Smidesprocessen görs för att förbättra strukturen hos dessa metaller; förbättra deras duktilitet och formbarhet vilket är avgörande för konstruktion av tunga viktiga rymdbilar. Under denna process emitteras emellertid olika sorters skadliga gaser som syre, kväve.

Smidesverkstad i Stockholm

Fördelar med smidd glasbeläggning och en sömlös smidesprocess

Metaller, inom industrier, som tillverkning, konstruktion, flygplan och bilindustrin spelar en viktig roll. En sektion av hög grad av metall krävs av dessa sektorer för tillverkning av olika nödvändiga enheter som fordon, transport och andra viktiga enheter. Av detta skäl har smide blivit en viktig process vid extrudering av metaller.

Smide är en process som används för formning eller gjutning av metaller

Det görs genom olika metoder som skiljer sig åt olika metaller och används enligt deras temperatur. Olika smörjmedel används för att genomföra denna process och de vanligaste av dem är MoS2, grafit, syntet och glas. Glas som smörjmedel för en smidesprocess används eftersom de är mycket spröda även vid högre temperaturer. Så, därför används dessa glas smörjmedel i varm smidesprocess som transporteras vid en temperatur av 1300 grader Celsius och sänks senare till 750 grader Celsius. Under denna process bildas en smidd glasbeläggning över metaller som är vattenbaserade och blyfria. Denna glasbeläggning är inkulcated med hög smörjning och värmeisoleringsegenskaper. Så de används för smide av vissa specifika legeringar av metaller som titan, rostfritt stål, volfram och nickel.

Några av fördelarna som gör denna process viktig som smörjmedel för flygindustrin är följande:

– Denna process förhindrar oxidation av metaller som har genomgått smidda processer. Så det hjälper strukturerna framställda från dessa metaller att förbli i sin ursprungliga form och förhindrar deras reaktion med syre.

– Det här är ett utmärkt smörjmedel eftersom det tar form av plast vid högre temperaturer.

– Viktigast smidt glas är det enda smörjmedlet som kan bära så mycket hög temperatur utan att förlora dess vetenskapliga egenskaper.

En vanlig smidesprocess som används inom flygindustrin är sömlös smidesteknik. I detta förfarande slås ett hål i den tjocka metallen som skapar sin form som en munk. Efter detta ritas dessa stycken under rullning och klämning i en ring. Diametern på ringen varierar beroende på den mängd metall som ska smidas.

Dessa sömlösa ringar rullar kan vara antingen platt eller cylindrisk i form. Höjden på dessa konfigurationer varierar mellan halv tum och 9 fot. Allt detta beror på vilken utrustning som används och enligt den är väggtjockleken och höjden proportionerade. Det gemensamma förhållandet är 1:16 längst ner och 16: 1 överst, men detta kan variera vid speciella processer.

Smidesprocessen är avgörande för att öka smältbarheten och tangentialstyrkan hos metaller som gör dem lämpliga för komponenter som är motståndskraftiga mot tryck som motorer för flygplan, kopplingar, växlar, rotorpacer, fall och förseglade skivor, tryckkärl, hjullager, ventilkroppar och flänsar .